Ocenění pro veterány

Úvod » Kdo jsme » Aktuality » Ocenění pro veterány

65. výročí ukončení 2. světové války

V pondělí 10. května byli na liberecké radnici u příležitosti 65. výročí ukončení 2. světové války oceněni váleční veteráni. Slavnostní setkání libereckých válečných veteránů se uskutečnilo v rámci projektu „Péče o válečné veterány“ ČsOL a MO ČR pod záštitou primátora města Liberce Ing. Jiřího Kittnera a za účasti předsedy Senátu PČR MUDr. Přemysla Sobotky.

Celkem devět veteránů, účastníků 2. světové války, převzalo vyznamenání z rukou místopředsedy ČsOL brigádního generála Alexandra Beera a předsedy jednoty ČsOL Liberecký kraj (a také koordinátora projektu pro válečné veterány) Josef Bujňáka. Předseda Senátu Parlamentu České republiky Přemysl Sobotka ve svém projevu mimo jiné řekl:

„Váleční veteráni a jejich obětavost a odvaha v boji za lidskou svobodu by měly rozhodně stát za naši stálou pozornost i proto, že jsou pro nás mementem, výzvou a inspirací, abychom historii neignorovali a čerpali z ní poučení. Pokud tak neučiníme, škodíme především a hlavně sami sobě…

...Číhá však na nás i nové riziko, protože nám vyrůstá nová generace válečných veteránů z řad vojáků, kteří se již devatenáct let zúčastňují od Balkánu až po Afghánistán misí mezinárodního společenství. Musíme zabránit proto také tomu, aby se lhostejnost, neúcta, závist, nedostatečné zdravotní a sociální zajištění i demagogická manipulace s veřejným míněním neobrátily i proti nim jako v minulosti proti Masarykovým legionářům či hrdinům od Tobrúku, Sokolova, Dukly či Dunkerque….“

Poté předseda Senátu PČR Přemysl Sobotka udělil oceněným veteránům pamětní listy.

 

 

Oceněni byli:

maj. Jaroslav Grossmann – oceněn Pamětní medailí 3. stupně Československé obce legionářské (ČsOL)

V letech 1944 – 1945 bojoval v 1. československém armádním sboru. Zúčastnil se bojů o Dukelský průsmyk. Je nositelem Československého válečného kříže 1939, medaile Za chrabrost a stříbrné medaile Za zásluhy. V letech 1948 – 1963 byl vězněn za protistátní činnost.

plk. Stanislav Hnělička – oceněn Pamětní medailí 2. stupně Československé obce legionářské (ČsOL) a mimořádnou medailí ministra obrany České republiky

Předseda ČsOL jednoty Liberec. V letech 1941 – 1943 sloužil na Středním východě u 11. pěšího východního praporu, pak u protiletadlového pluku a v obleženém Tobrúku. V letech 1944 -1945 sloužil na Středním východě u 11. pěšího východního praporu ve Velké Británii, účastnil se bojů o Dunkerque, kde byl raněn střepinami z granátu. Je nositelem Československého válečného kříže 1939, polského Válečného kříže, medaile Za chrabrost, francouzské medaile Čestné legie a v roce 2007 byl prezidentem republiky vyznamenán Řádem bílého lva.

poručík Alexandr Hron – oceněn Pamětní medailí 3. stupně Československé obce legionářské (ČsOL)

Místopředseda ČsOL za Frýdlantsko. Zajišťuje spolupráci s polskou organizací veteránů z 2. světové války. Byl členem 1. československého armádního sboru v letech 1944 -1945. Na Dukelském průsmyku byl raněn do levé poloviny pánve a ještě delší dobu po válce se léčil.

kapitán Michal Košč – oceněn Pamětní medailí 3. stupně Československé obce legionářské (ČsOL) a Mimořádnou medailí ministra obrany České republiky

Sloužil u Československého armádního sboru v Sovětském svazu v letech 1943–1945. Byl raněn při bojích o Dukelský průsmyk. Byl vyznamenám Československým válečným křížem 1939, Medailí Za chrabrost a Medailí Za vítězství. Medaili pro kapitána Košče převzal pplk. Petr Škop.

major Milan Kulík – oceněn Pamětní medailí 2. stupně Československé obce legionářské (ČsOL)

Sloužil v západní armádě v letech 1944 – 1945. Vojenskou službu zahájil v Alžíru, pak působil ve Velké Británii, kde přestoupil k Britskému královskému letectvu (RAF). Byl zařazen do kurzu pro palubní radiotelegrafisty bombardovací skvadrony 311. Je nositelem anglické medaile Za vítězství, Československé pamětní medaile a odznaku britských válečných veteránů.

nadporučík Vasil Olah – oceněn Pamětní medailí 3. stupně Československé obce legionářské (ČsOL)

Sloužil v 1. československém armádním sboru na východní frontě jako dělostřelec. Účastnil se bojů o Dukelský průsmyk. Po únoru 1948 odešel do exilu do Kanady a vrátil se v roce 1989.

Vaselina Vorobčuková – oceněna Pamětní medailí 2. stupně Československé obce legionářské (ČsOL)

Sloužila v 1. československém armádním sboru v letech 1944–1945. Bojovala v Dukelském průsmyku. Je držitelka Dukelské pamětní medaile.

plk. Josef Vyletěl – oceněn Pamětní medailí 2. stupně Československé obce legionářské (ČsOL)

Sloužil v 1. československém armádním sboru v letech 1944-1945 v samostatné tankové brigádě. Bojoval v Dukelském průsmyku a zúčastnil se osvobození Ostravy.

četařka Edita Weitzenová – oceněna Pamětní medailí 3. stupně Československé obce legionářské (ČsOL)

Sloužila ve Velké Británii v letech 1943–1945 ve zpravodajském oddělení Britského královského letectva (RAF).

Pamětní medaile byla udělena také Anně Zajícové a Jánu Fedurkovi in memoriam.

 

Všichni přítomní poblahopřáli také nejstaršímu válečnému veteránovi kpt. Josefu Lesnému, který 11. května oslaví 99. narozeniny.

Slavnostní setkání zakončil svým vystoupením pod vedením Silvie Pálkové pěvecký sbor Plamínek, přípravné oddělení libereckého dětského sboru ZUŠ Severáček.

Text a foto: tiskové oddělení Magistrátu města Liberce

Zpět na výpis


Jednota liberecký kraj

benatska
lbc
Grabstejn-veterina
pcr
pluk-chem-bio-ochrany
sdruzeni-sever
muzeum-smrzovka
nf-legie-100
nisa-air
novy-bor
letiste
mo
frydlant
krhs
kvvl
bpr
diamo
elset
alliance
archa13
http://www.vhu.cz/
logo_KVH
100_100_dark